Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2014
                   Multivariate Statistical Analysis MSA 2014Szanowni Państwo!                            
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa  
na XXXIII konferencję naukową z cyklu:
Wielowymiarowa Analiza Statystyczna.
Konferencja organizowana jest przez
Katedrę Metod Statystycznych 
Uniwesytetu Łódzkiego.
Poniżej znajdą Państwo niezbędne
informacje. Serdecznie zapraszamy!
Program konferencji 2013/
Conference programme 2013
Plakat konferencji 2013/
Conference poster 2013
PARTNERZY: