Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2015
                   Multivariate Statistical Analysis MSA 2015Szanowni Państwo!                            
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa  
na XXXIV konferencję naukową z cyklu:
Wielowymiarowa Analiza Statystyczna.
Konferencja organizowana jest przez
Katedrę Metod Statystycznych 
Uniwesytetu Łódzkiego.
Poniżej znajdą Państwo niezbędne
informacje. Serdecznie zapraszamy!
Program konferencji 2015/
Conference programme 2015
Plakat konferencji 2015/
Conference poster 2015
PARTNERZY: